Bestel hier het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’

De sector Zorg & Welzijn is volop in ontwikkeling en roept om nieuwe energie, om een nieuwe generatie die de boel opschudt en vragen durft te stellen. Die grappenmaker, die allesdurver, dat nieuwsgierige Aagje... Zorg & Welzijn heeft hén nodig! Uw leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid... Het zijn juist die eigenschappen waar de sector om zit te springen.

Om jongeren een beeld te geven van deze sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen kunt u het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ bestellen. Er zijn twee lespakketten beschikbaar:

•  Vmbo: dit lespakket is geschikt om in te zetten ten behoeve van de sectorkeuze (leerjaar 1/2)
•  Havo/vwo: dit pakket is gekoppeld aan de profielkeuze (leerjaar 3)

Vul uw bestelcode in en klik op "Login".

Nee, ik heb geen bestelcode